RETURN POLICY

Returrett

Etter en bestilling er mottatt starter vi på designet innen 1-2 virkedager. Dersom du ønsker å avbestille ordren din må dette gjøres før vi starter på designjobben. Etter designet er påbegynt vil det faktureres ett minstebeløp på 500,- . Mottar vi avbestilling innen 12 timer refunderes hele beløpet. Utover dette vil vi imidlertid så langt det er mulig akseptere endringer i bestillingen frem til den går i trykken.

 

Hvis vi leverer produkter med feil eller fysiske skade, må du for å få refusjon eller erstatning rapportere feilen til oss på post@heypaperie.com innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (reklamasjon). Du har alltid rett til å returnere et mangelfullt produkt innen to måneder fra datoen du mottok den. Ved klage kan HeyPaperie be deg om dokumentasjon, for eksempel ved å be deg sende bilder av produktet.

Tilbakebetaling

Hvis produktet er defekt (ikke på grunn av kundeinnhold) kan du velge om du vil ha erstatning eller refusjon. Hvis du har forårsaket en feil på et produkt, som for eksempel ved feilstaving ved bestilling av produktet, er du ansvarlig for feilen og må selv dekke eventuelle omtrykk. 

Angrerett

Merk at alle produkter vi produserer for deg er basert på ditt kundeinnhold og at angrerett da ikke kommer til anvendelse.